TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Trợ lý dự án - Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

FTU Internship Hà Nội Negotiable

Mô tả công việc:

 • Xây dựng kế hoạch và sắp xếp lịch làm việc giữa quản lý dự án và các thành viên dự án;
 • Hỗ trợ triển khai và đánh giá tiến độ các công việc theo kế hoạch;
 • Biên dịch tài liệu dự án (nếu có theo yêu cầu);
 • Nghiên cứu và chuẩn bị nội dung, diễn giả phù hợp cho từng hoạt động, sự kiện trong dự án;
 • Hỗ trợ viết báo cáo sau mỗi sự kiện kết thúc (nếu có);
 • Thống kê các hoạt động đã diễn ra theo form mẫu;
 • Hỗ trợ công việc hành chính theo sự phân công của Quản lý dự án;
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý dự án.

Yêu cầu:

 • Có khả năng thiết kế các ấn phẩm truyền thông;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và theo sát kế hoạch;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Thành thạo tin học văn phòng;
 • Xử lý công việc khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình, cầu thị, trung thực;
 • Trình độ tiếng Anh (04 kỹ năng) ở mức khá trở lên.

Quyền lợi:

 • Được phân công người hướng dẫn, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động của Đơn vị;
 • Được cấp giấy chứng nhận thực tập.