CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS

Data Construction Specialist

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS

Full-time Hồ Chí Minh Negotiable

- Job description:

 • Develop knowledge of all relevant data sources within the SGR and within the SGR Corporate Credit Rating industry.
 • Collect, combine, and test new data sources internally and externally to add value to SGR's database and reporting products.
 • Build an automatic data update system from sources provided by data providers and standard input forms for updating unstructured data. This work will be done with the guidance of analysts.
 • Use advanced statistical and analytical techniques to identify relationships and gain insight from corporate financials, industry metrics, and the overall economy.
 • Make the findings from data analysis intuitive, dynamic, and easy to integrate with SGR's reporting products.
 • Cooperate with other departments in the company to build a database and internal information system of the enterprise.

 - Job Requirement:

Graduate from a quantitative field (informationtechnology , StatisticsMathematicsScience) or Banking and Finance with Data analysis experience.

 • Having knowledge or experience in financial analysis, businessvaluation , credit approval.
 • Proficient in statistical techniques.
 • Good SQL/data manipulation skills are required, including data cleanup and management.
 • Experience in integrating data from multiple data sources and combining data.
 • Analytical and problem solving skills.
 • Experience in data visualization and presentation.
 • Proficient in MS Office.


- Experiences are considered advantages:

 • Experience in a financial services organization.
 • Solid understanding of economics & investment and financial markets.
 • Proficient with Python statistics/machine learning packages such as scikit-learning, pandas, numpy, scipy, Matplotlib.
 • Have knowledge of Machine Learning techniques.
 • Presentation skills and experience in dealing with stakeholders.
 • Eager to self-educate to keep up with the latest techniques, technologies and market trends.
   

-  Benefits:

 • Health insurance and social insurance as prescribed by law.
 • A humane working environment and a culture that attracts talents, with a special policy of gratitude and treatment for employees in terms of salary and bonus (quarterly, year-end) which is highly competitive in the market; High-quality healthcare policy; Annual travel vacation regime and benefits of ISOP policy for employees.
 • Opportunity to receive internal training from reputable experts of international credit rating agencies and cooperate and work directly with highly qualified, reputable and experienced experts in the country of Saigon Ratings.


Saigon Ratings (SGR) tư hào là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency- CRA), đã đi đầu tiên phong trong thị trường tài chính và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động đầu tiên; đồng thời là tổ chức CRA nội địa đầu tiên, đã thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường Việt Nam. Hiện nay, SGR đã hợp tác đối tác chiến lược với một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Big Three) để đào tạo huấn luyện phát triển nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong trung và dài hạn.
Saigon Ratings với Sứ mệnh và Tầm nhìn, định hướng phát triển trở thành tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu quốc gia và dẫn đầu thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết đồng hành với các Nhà phát hành và cộng đồng các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phấn đấu từng bước tạo lập, hình thành và mở rộng văn hoá Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường tài chính quốc gia.
Saigon Ratings hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường, bằng việc xoá bỏ các rào cản bất đối xứng thông tin đầu tư; từ đó có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội khơi thông nguồn vốn đầu tư và cung cấp thông tin tham khảo có tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trên thị trường quốc gia.
Triết lý phát triển Saigon Ratings, là trở thành tổ chức học hỏi tiến bộ không ngừng, tạo lập môi trường làm việc, nền văn hoá tổ chức đặc thù và hệ thống chính sách nhân sự thu hút, lưu giữ nhân tài. Tất cả các thành viên trong tổ chức, cam kết cùng nhau hợp tác làm việc hiệu quả, đồng hành gắn bó lâu dài nhằm xây dựng phát triển tổ chức bền vững; chúng ta chia sẻ các khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công.