CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS

Analyst Intern

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS

Full-time Hà Nội, Hồ Chí Minh Up to 3.000.000 VNĐ/Month

- Mô tả công việc:

 • Nghiên cứu chuyên môn, cập nhật và học hỏi nâng cao trình độ kiến thức Xếp hạng tín nhiệm.
 • Tham gia vào các công việc thực tế xây dựng, phát triển nguồn lực dữ liệu lớn và hoạt động nghiệp vụ phát triển kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia vào công việc thư ký giúp việc cho các hoạt động nghiệp vụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo phân công.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ tài liệu, công tác hậu cần, in ấn, dịch thuật,...phục vụ công tác chuyên môn
 • Các công việc khác theo phân công của Ban quản lý.

- Yêu cầu công việc:

 • Sinh viên có thành tích học tập loại giỏi trở lên ở các ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương từ 6.0 IELTS trở lên.
 • Có tinh thần, thái độ nghiên cứu, học hỏi và thực tập thực tế tích cực; đồng thời phải thật sự yêu thích lĩnh vực Xếp hạng tín nhiệm.
   

- Quyền lợi:

 • Làm việc trong môi trường làm việc nhân văn, nền văn hóa thu hút nhân tài.
 • Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp cá nhân.
 • Được hỗ trợ nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo,huấn luyện nội bộ và quốc tế về nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm.
 • Phụ cấp cấp: 3 triệu/tháng.


Saigon Ratings (SGR) tư hào là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency- CRA), đã đi đầu tiên phong trong thị trường tài chính và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động đầu tiên; đồng thời là tổ chức CRA nội địa đầu tiên, đã thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường Việt Nam. Hiện nay, SGR đã hợp tác đối tác chiến lược với một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Big Three) để đào tạo huấn luyện phát triển nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong trung và dài hạn.
Saigon Ratings với Sứ mệnh và Tầm nhìn, định hướng phát triển trở thành tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu quốc gia và dẫn đầu thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết đồng hành với các Nhà phát hành và cộng đồng các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phấn đấu từng bước tạo lập, hình thành và mở rộng văn hoá Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường tài chính quốc gia.
Saigon Ratings hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường, bằng việc xoá bỏ các rào cản bất đối xứng thông tin đầu tư; từ đó có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội khơi thông nguồn vốn đầu tư và cung cấp thông tin tham khảo có tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trên thị trường quốc gia.
Triết lý phát triển Saigon Ratings, là trở thành tổ chức học hỏi tiến bộ không ngừng, tạo lập môi trường làm việc, nền văn hoá tổ chức đặc thù và hệ thống chính sách nhân sự thu hút, lưu giữ nhân tài. Tất cả các thành viên trong tổ chức, cam kết cùng nhau hợp tác làm việc hiệu quả, đồng hành gắn bó lâu dài nhằm xây dựng phát triển tổ chức bền vững; chúng ta chia sẻ các khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công.