Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường ĐH Ngoại thương
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường ĐH Ngoại thương

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường ĐH Ngoại thương

Introduction

Contact

Address: 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Phone number: 0972902711

Website: https://www.facebook.com/FTUStudentServiceCentre

Available Jobs

No available jobs