Job House Co, Ltd
Job House Co, Ltd

Job House Co, Ltd

Introduction

Chúng tôi tin rằng: Mỗi cá nhân sẽ thực sự tỏa sáng khi được đặt đúng chỗ. Thành công đối với Job House, chính là được nhìn thấy ứng viên phát huy hết khả năng, tạo dựng sự nghiệp lâu dài ở môi trường biết trọng dụng người tài, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.

Hợp tác thành công với hơn 100 doanh nghiệp đối tác là các công ty Nhật trong và ngoài nước. Giới thiệu thành công hơn 50 ứng viên ở các vị trí chủ chốt. Hỗ trợ tư vấn đầu tư, giới thiệu nhân sự cho các công ty setup trên toàn quốc.

Job House 0968 985 418 | 0967 983 496

Email: support@jobhouse.com.vn

Contact

Address: 649 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Phone number: 0968985418

Website: http://jobhouse.com.vn/

Available Jobs

Coil Coating Sales Manager

Full-time

Hà Nội

Deadline: 20-05-2024

Apply Now