KPMG Vietnam Company Limited
KPMG Vietnam Company Limited

KPMG Vietnam Company Limited

Available Jobs

No available jobs

Introduction

KPMG được thành lập tại Việt Nam từ năm 1994 với văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và  Đà Nẵng.

KPMG được Bộ Tài chính và VACPA công nhận là công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên đạt chuẩn.

Hiện nay, với hơn 1,700 chuyên viên, KPMG là một trong những công ty cung cấp dich vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn các khách hàng quốc tế cũng như khách hàng trong nước.

Contact

Address: 10th Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Phone number: 028 3821 9266

Website: http://www.kpmg.com.vn/