CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN
CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN

CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN

Available Jobs

No available jobs

Introduction

Được thành lập vào năm 2010, Ban Viên là nhà cung cấp có kinh nghiệm về phát triển phần mềm tùy chỉnh & hệ thống nhúng với hơn 200 chuyên gia CNTT có trụ sở quốc tế.

Trong hơn 8 năm, chúng tôi đã mang các giải pháp tùy chỉnh và dựa trên nền tảng cho các công ty cỡ vừa và lớn trong Ô tô, AI nhúng, Mạng máy tính, Giáo dục, Chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Tài chính và các ngành công nghiệp khác

Contact

Address: Floor 2, Block B, Copac Square Tower, 12 Ton Dan St., Dist 4., HCMC, VN

Phone number: 02862615857

Website: http://banvien.com/contact/