Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Available Jobs

No available jobs

Introduction

Unica là một hệ thống đào tạo trực tuyến, cổng kết nối Chuyên gia với Học viên 

Sứ mệnh của Unica là chia sẻ kiến thức thực tiễn tới 10 triệu người dân Việt Nam

Contact

Address: 247 Cầu Giấy, Hà Nội

Phone number: 0904886095

Website: https://unica.vn/gioi-thieu